Monday Mar 04 Mon Mar 04
Tuesday Mar 05 Tue Mar 05
Wednesday Mar 06 Wed Mar 06
Thursday Mar 07 Thu Mar 07
Friday Mar 08 Fri Mar 08
Saturday Mar 09 Sat Mar 09
Sunday Mar 10 Sun Mar 10
CrossFit 05:30 am - 06:30 am Ross Bradley 
 
CrossFit 06:30 am - 07:30 am Ross Bradley 
 
CrossFit 07:30 am - 08:30 am Ross Bradley 
 
Open Gym 08:30 am - 09:30 am  
 
Open Gym 09:30 am - 10:30 am  
 
Open Gym 10:30 am - 12:00 pm  
CrossFit 12:00 pm - 01:00 pm Ross Bradley 
Open Gym 01:00 pm - 02:00 pm  
Open Gym 02:00 pm - 03:30 pm  
Open Gym 03:30 pm - 04:30 pm  
 
CrossFit 04:30 pm - 05:30 pm Jason Overmyer 
 
CrossFit 05:30 pm - 06:30 pm Jason Overmyer 
 
CrossFit 06:30 pm - 07:30 pm Jason Overmyer 
CrossFit 05:30 am - 06:30 am Drew Zbihley 
Shadowing 05:30 am - 08:30 am Ross Bradley 
Endurance 06:30 am - 07:30 am Drew Zbihley 
 
CrossFit 07:30 am - 08:30 am Drew Zbihley 
 
Open Gym 08:30 am - 09:30 am  
 
Open Gym 09:30 am - 10:30 am  
 
Open Gym 10:30 am - 12:00 pm  
CrossFit 12:00 pm - 01:00 pm Ross Bradley 
Open Gym 01:00 pm - 02:00 pm  
Open Gym 02:00 pm - 03:30 pm  
Open Gym 03:30 pm - 04:30 pm  
 
CrossFit 04:30 pm - 05:30 pm Kim Kron 
 
Endurance 05:30 pm - 06:30 pm Kim Kron 
 
CrossFit 06:30 pm - 07:30 pm Kim Kron 
CrossFit 05:30 am - 06:30 am Ross Bradley 
 
CrossFit 06:30 am - 07:30 am Ross Bradley 
 
CrossFit 07:30 am - 08:30 am Ross Bradley 
 
Open Gym 08:30 am - 09:30 am  
 
Open Gym 09:30 am - 10:30 am  
 
Open Gym 10:30 am - 12:00 pm  
CrossFit 12:00 pm - 01:00 pm Ross Bradley 
Open Gym 01:00 pm - 02:00 pm  
Open Gym 02:00 pm - 03:30 pm  
Open Gym 03:30 pm - 04:30 pm  
 
CrossFit 04:30 pm - 05:30 pm Cassandra Coronado 
 
CrossFit 05:30 pm - 06:30 pm Cassandra Coronado 
 
CrossFit 06:30 pm - 07:30 pm Cassandra Coronado 
CrossFit 05:30 am - 06:30 am Hunter Angileri 
 
Endurance 06:30 am - 07:30 am Hunter Angileri 
 
CrossFit 07:30 am - 08:30 am Hunter Angileri 
 
Open Gym 08:30 am - 09:30 am  
 
Open Gym 09:30 am - 10:30 am  
 
Open Gym 10:30 am - 12:00 pm  
CrossFit 12:00 pm - 01:00 pm Ross Bradley 
Open Gym 01:00 pm - 02:00 pm  
Open Gym 02:00 pm - 03:30 pm  
Open Gym 03:30 pm - 04:30 pm  
 
CrossFit 04:30 pm - 05:30 pm Ross Bradley 
 
Endurance 05:30 pm - 06:30 pm Ross Bradley 
 
CrossFit 06:30 pm - 07:30 pm Ross Bradley 
CrossFit 05:30 am - 06:30 am Drew Zbihley 
 
CrossFit 06:30 am - 07:30 am Drew Zbihley 
 
CrossFit 07:30 am - 08:30 am Drew Zbihley 
 
Open Gym 08:30 am - 09:30 am  
 
Open Gym 09:30 am - 10:30 am  
 
Open Gym 10:30 am - 12:00 pm  
CrossFit 12:00 pm - 01:00 pm Ross Bradley 
 
 
 
CrossFit 04:00 pm - 05:00 pm Cassandra Coronado 
 
CrossFit 05:00 pm - 06:00 pm Cassandra Coronado 
 
CrossFit 06:00 pm - 07:00 pm Cassandra Coronado 
 
 
 
 
 
 
CrossFit 08:00 am - 09:00 am Drew Zbihley 
 
CrossFit 09:00 am - 10:00 am Drew Zbihley 
 
Bobybuilding 10:00 am - 11:00 am Drew Zbihley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Open Gym 07:00 am - 08:00 am  
 
Open Gym 08:00 am - 09:00 am  
 
Open Gym 09:00 am - 10:00 am  
 
Open Gym 10:00 am - 11:00 am